Inne przydatne poradniki

Poradnik dobrego wędzenia

Jedną ze słusznych uwag, która na etapie uzgodnień pojawiła się ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii, była sugestia bardziej szczegółowego odniesienia się do procesu wędzenia sera. Z przyczyn praktycznych oraz ze względu na zakładane ramy poradnika „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej” nie było to możliwe. Niemniej jednak zainteresowanych wędzeniem sera odsyłamy do „Poradnika dobrego wędzenia”, który opracowano na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Prosimy zwrócić uwagę, że praca ta powstała z udziałem prof. dr. hab. Zbigniewa Dolatowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (czyli osoby, która wniosła nieoceniony wkład również w powstanie poradnika).

Jest to doskonałe kompendium wiedzy i należy traktować je jako uzupełnienie naszego poradnika w zakresie wędzenia.

Poradnik dobrego wędzenia, praca zbiorowa, Radom 2014 [link do poradnika w formacie pdf w serwisie zewnętrznym]

 

Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka

Polecamy Państwu publikację autorstwa dr. inż. Mirosława Sienkiewicza, wydaną z inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, która powstawała równolegle do naszego poradnika. Jest ona również zatwierdzona przez Głównego Lekarza Weterynarii i stanowi cenne źródło informacji o operacjach i procesach, które można stosować w mikromleczarni celem zapobiegania zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem żywności. Co istotne, proponowane rozwiązania są proste i nie generują kosztów dla producenta, będąc jednocześnie zupełnie wystarczającymi przy małej skali produkcji. Są to sprawdzone rozwiązania, inspirowane praktykami francuskimi [link otwiera opracowanie pdf na stronie zewnętrznej], gdzie podobny poradnik wykorzystywany jest z powodzeniem w zakładach farmerskich i rzemieślniczych. Podręcznik polski, jak i jego francuski poprzednik, doczekały się ogólnoeuropejskiej wersji, która została zatwierdzona jako europejski podręcznik dobrych praktyk (patrz poniżej). Warto zwrócić uwagę, że znajdziemy w nim potwierdzenie skuteczności takich badań właścicielskich jak np. kontrola organoleptyczna.

Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka [link do serwisu zewnętrznego otwiera plik pdf]

 

European Guide for Good Hygiene Practices in the production of artisanal cheese and diary products/ Europejski Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych w produkcji rzemieślniczych serów i produktów mlecznych

U podstaw powstania europejskiego poradnika dobrych praktyk leżą m. in. doświadczenia francuskie, rozwinięte przez zespół specjalistów działających w ramach FACEnetwork (Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network), w którym brał udział również Polak – wspomniany wyżej dr inż. Mirosław Sienkiewicz. Poradnik powstał w odpowiedzi na sygnały płynące od małych serowarów z różnych części Europy. Sugerowali oni, że mają problemy z przekonaniem właściwych organów nadzoru co do bezpieczeństwa swych wyrobów. Poradnik ten znajduje się na stronach Komisji Europejskiej [link do serwisu zewnętrznego otwiera plik pdf] - również w polskiej wersji językowej.

Więcej informacji [przekierowanie do strony FACEnetwork]

 

 

 

Dodana: 9 marzec 2018 15:44

Zmodyfikowana: 26 marzec 2020 10:25